Ewa Piotrowska – dyrektorka sprzedaży w branży usługowej

Ewa Nowak-Iskra – dyrektorka oddziału banku

Anna Racławska – dyrektorka jakości

Monika Gazda – prezeska Zarządu firmy szkoleniowej

Barbara Pokorny – dyrektorka zarządzająca w firmie IT

Marta Maciejewska – kierowniczka strategicznego rozwoju biznesu w firmie windykacyjnej

Katarzyna Urbańska – dyrektorka produkcji w branży spożywczej

Ilona Byra – prezeska zarządu na uczelni wyższej

Joanna Tabara – dyrektorka operacyjna w branży nowoczesnych technologii

Anna Sobczak – Psycholog biznesu i coach

Agnieszka Korzeniowka – dyrektorka ds. marketingu w ZOO

Kamila Szado – Key Account Manager w firmie usługowej

Adelina Ottlik – dyrektorka zespołu w branży bankowej

Katarzyna Perłowska – coach relacji, facylitator